CITROËN C1 - Troféu

 Motor 1000cc >> 68 cv >> 840 kg